top of page

Medicinske sestre i tehničari

ProSpective posreduje pri zapošljavanju motivisanih i kvalifikovanih medicinskih sestra i tehničara iz Srbije u ustanove u Frankfurtu na Majni i okolini. Sarađujemo sa utvrđenim i dugo uspostavljenim klinikama i organizacijama.

Lächelnd medizinisches Personal

Hoćete da budete kandidat?

Potrebno je da ispunjavate sledeće uslove:

- Diploma medicinska sestra ili tehničar

- Radno iskustvo

Kontakt:

Dušan Jovanović

dj@pro-spective.de

bottom of page