top of page

ProSpective

ProSpective je agencija za posredovanje u zapošljavanju vaspitača/odgojitelja sa sedištem u Frankfurtu na Majni.

Naša glavna briga je da zadovoljimo potrebe i težnje naših kandidata kako bi im pomogli da se priviknu na svoj novi dom i okruženje.

 

Pravičan i dugoročan radni ugovor sa pouzdanim poslodavcem je u tom slučaju osnovni uslov.

 

Naš tim profesionalaca u Srbiji i Nemačkoj podržava vas od trenutka kada se prijavite do početka posla na novom radnom mestu i još dalje.

Brainstorming Sitzung
bottom of page